Slovenčina pre cudzincov

Slovak for foreigners

Our language school provides Slovak for foreigners. We explain grammar in foreign language (English, German, Italian, French or Spanish) and in Slovak.

 

The Slovak lessons are individual, whereby the efectivity of teaching is being constantly improved. The extent of the lessons and the time is defined by the customer him-/herself.  

 

If you are interested, please do not hesitate to contact us:

 

mail:  slovak@chantal.sk

 

Slowakisch für Ausländer

Slowakischkurse für Ausländer finden in der Kombination mit der Erläuterung auf Slowakisch Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch oder Spanisch statt.

 

Die Kurse sind individuell, wobei wir die Efektivität der Unterrichtsstunden erhöhen wollen. Der Umfang der Unterrichtsstunden und die Unterrichtszeit bestimmt der Kunde selbst

Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns :

 

per mail: slowakisch@chantal.sk

 

 

 

Slovenčina pre cudzincov

 

skupinový kurz - priama metóda – 2x týždenne po 2 hod.

 

individuálne hodiny ONE TO ONE - Rozsah vyučovacích hodín a vyučovací čas si stanoví klient sám.

 

Medzi našich študentov patria manažéri, podnikatelia a obchodníci z krajín ako napr. Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Rusko, Poľsko, Turecko, Japonsko a Čína.

 

Kurzy slovenčiny pre cudzincov sa konajú väčšinou individuálnou formou v kombinácii s výkladom v angličtine, nemčine, taliančine, francúzštine, ruštine alebo španielčine.

 

Naši učitelia sú vysoko kvalifikovaní s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania cudzincov v slovenskom jazyku.

 

Učebné osnovy

I. stupeň - začiatočník
II. stupeň - mierne pokročilý
III. stupeň - stredne pokročilý A
IV. stupeň - stredne pokročilý B

 

I. stupeň - začiatočník

dokáže sa stručne vyjadriť v prítomnom čase, rozkazovacom spôsobe, budúcnosti
dokáže predstaviť seba iným a naopak iných predstaviť navzájom
dokáže opísať nadobudnuté vzdelanie a náplň práce, stručne záujmy a zvyky
dokáže sa spýtať na smer cesty , na dátum, ročné obdobie, na počasie
dokáže počítať v základných číslovkách, uviesť telefónne čísla
dokáže sa informovať o množstve a cene tovaru
dokáže poďakovať, navrhnúť pomoc, vyjadriť vôľu
dokáže nakúpiť základné potraviny a ovocie pri pultovom predaji
dokáže rozlíšiť farby
dokáže si rezervovať izbu v hoteli
dokáže sa orientovať na autobusovej a vlakovej stanici, zakúpiť si cestovný lístok

 

II. stupeň - mierne pokročilý
dokáže sa stručne vyjadriť písomnou formou

dokáže sa vyjadriť v jednoduchej minulosti
dokáže vyplniť dotazník a formulár
dokáže stručne vysvetliť smer cesty
dokáže sa vyjadriť v jednoduchom podmieňovacom spôsobe
je schopný vybaviť stručný telefonický rozhovor
dokáže odpovedať na elementárne otázky a aj ich klásť
dokáže vyjadriť priania a zámer, súhlas a nesúhlas
dokáže rozprávať o aktivitách vo voľnom čase a o pracovných aktivitách
dokáže sa orientovať v radových a násobných číslovkách, váhach, mierach
dokáže pomenovať domáce zvieratá
dokáže sa orientovať na letisku


 

III. stupeň - stredne pokročilý A
dokáže sa vyjadrovať v zložených časoch
dokáže zreprodukovať prečítaný text, opísať zážitok
dokáže poskytnúť radu, odôvodniť svoje plány a názory
je schopný zvládnuť väčšinu situácií s ktorými sa stretáva na cestách
je schopný dorozumieť sa u lekára, na polícii, v servise
dokáže sa podrobnejšie vyjadriť k rôznym témam
dokáže objasniť klady a zápory rôznych možností
dokáže pomenovať predmety vo svojom súkromnom a pracovnom okolí

IV. stupeň - stredne pokročilý B
komplexné zhrnutie doposiaľ prebranej gramatiky a jej praktické využitie
nepriama reč, predložkové väzby, pevné slovesné väzby
dokáže účinne a pohotovo využiť jazyk v spoločenskom a profesijnom  živote

 

 

Čo vás okrem osnov ešte naučíme?

 • objednať si jedlo v reštaurácii
 • kúpiť si veci, ktoré potrebujete
 • otvoriť účet v banke
 • kúpiť lístok na verejnú dopravu
 • dohodnúť si stretnutie
 • zavolať si taxi
 • navštíviť lekára
 • požiadať o pomoc v núdzových situáciách
 • rezervovať si dovolenku
 • spýtať sa na cestu/ alebo ako sa dostať na nejaké miesto
 • vyplniť formuláre
 • orientovať sa v čase
 • kúpiť si lístok do kina
 • vymeniť peniaze