Ruština

Ruština je najpoužívanejší slovanský jazyk, ktorým hovorí 250 miliónov ľudí po celom svete.

Je to úradný a dorozumievací jazyk vo východnej Európe a severnej Ázii, ale v poslednej dobe sa rozšíril aj do nerusky hovoriacich krajín. Vďaka svojmu silnému politickému vplyvu sa stal jedným zo 6 úradných jazykov Organizácie spojených národov.

 

Popis kurzu

Kurz sa otvára priebežne počas celého roka. Viac informácií nájdete v časti NOVINKY

pre Vami zvolené mesto.

 

 

Základné frázy jazyka Ruština   

Dobrý večer - Добрый вечер  (Dóbryj véčr)

Dobrý deň - Добрый день  (Dóbryj ďeň)

Ahoj - Привет (Privét)

Rozlúčka ( medzi priateľmi )  - Пока (Paká)

rozlúčka - Dovidenia До свидания (Dasvidáňja)

Hovoríš po rusky? - Ты говоришь по-русски? (Ty gavaríš pa rúski?)

Áno - Да (Da)

Nie - Нет (Ňet)

Nehovorím po rusky (dobre) - (Ja ňegavarju pa ruski) (charašó))

Nerozumiem - Я не понимаю (Ja ňe paňimáju)

Hovoríte po anglicky? - Вы говорите по-английски? (Vy gavaríte pa anglijski)

Prosím - Пожалуйста (Pažálsta)

Ďakujem - Спасибо (Spаsíbа)

Prepáčte -  Извините (izviníťe)

Možno -  возможно (vazmóžna)

Ľúbim Ťa - Я люблю тебя  (Ja ľubľú ťibjá)

Ako sa voláte? - Как вас зовут (Kak vas zavút)?

Volám sa ...   - Меня зовут ... (Мiňá zаvút... )