FRANCHISA

Chantal vznikla v roku 2007 na Slovensku a to v Snine. V dnešnej dobe je významnou  značkou a pôsobí vo viac než 27 mestách, z toho 19 škôl funguje ako franchízy. V roku 2009 bolo otvorených 8 nových škôl a v roku 2010 dokonca 11 škôl.

 

Chantal je zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov - angličtinu, nemčinu, nemčinu pre ošetrovateľov, španielčinu, taliančinu a znovu do popredia sa dostávajúcu ruštinu. Prioritným jazykom je však angličtina a to vyučovanie Callanovou metódou, ktorá je 4x rýchlejšia oproti klasickej výučbe a ktorá sa osvedčila ako najlepšia metóda na výučbu angličtiny. Od novembra je novinkou aj e-shop, ktorý nájdete v hornej časti stránky  www.shop.chantal.sk

 

 

Chantal používa vypracovaný kompletný zaškoľovací systém, ktorý uľahčuje a zefektívňuje prácu. Väčšia časť systému je riešená elektronickou formou a pripojením k internetu. Každá čast systému je spätne kontrolovaná, takže nemôže dochádzať k chybám.

 

Umiestnenie jazykovej školy:
•    Každé mesto na Slovensku a v Čechách nad 15 000 obyvateľov 

 

Konkrétna ponuka pre budúceho partnera :

·  plocha priestoru na prenájom: 18-25 m2

·  nie sú nutné otváracie hodiny na pobočke

·  spustenie prevádzky: kedykoľvek

·  zmluva sa uzatvára na dobu 2-5 rokov s možnosťou bezplatného predĺženia.

·  LICENCIA: 5 000 € - (možnosť splátok),  

 


Licencia zahŕňa:

 

·  vytvorenie systému konkrétne pre vašu pobočku- elektronická evidencia kurzov, evidencia lektorov, elektronické rozpisy výučby, výpočty miezd, systém na správu obsahu web stránky (vlastná a rýchla zmena noviniek, termínov, ukážkových hodín podľa momentálnej potreby)

·  komplexné zaškolenie franchisanta, školiace materiály

·  ubytovanie  tímu a školiteľov v danom meste, cestovanie franchisora za franchisantom podľa potreby danej pobočky (doživotne), zabezpečenie lektorov a ich následné zaškolenie, 100 vky hodín konzultácii, atď. (viac info v prípade záujmu na osobnom stretnutí)

·  materiálové zabezpečenie učebne (obrazy, tabule, prezentačné pomôcky, učebnice, stoliky)

·  úvodný reklamný balíček (označenie prevádzky, letáky, banery, plagáty)

·  a mnoho iného


DOLEŽITÉ:obchodný partner platí len symbolický mesačný poplatok za správu systému, sekretárske služby ako aj promptné riešenie jeho požiadaviek. V tomto poplatku sú zahrnuté aj pravidelné franchisové stretnutia hradené franchisorom.

 


Výhody :

 

·  Etablovaná značka na trhu, sila už vytvorenej siete.

·  Cena za licenciu je rádovo 10x nižšia oproti iným licenciám (reálna pre každého, kto chce začať podnikať, možnosť využiť príspevok z úradu práce - dodáme vám k nemu aj podnikateľský plán)

·  Bezkonkurenčné ceny ponúkaných služieb pre zákazníkov

 

Keďže neponúkame len jeden produkt, zaručený príjem pobočky z viacerých na seba nezávislých oblastí. (žiadaná nemčina pre opatrovateľov, ruština, preklady, iné cudzie jazyky, pripravované jazykové pobyty atď.)