Akreditovaný opatrovateľský kurz

OPATROVATEĽSKÝ KURZ   (akreditovaný ministerstvom školstva SR )

 

Rozsah opatrovateľského kurzu :  400 vyučovacích hodín  ( POZOR: minimum v rámci Rakúskych zákonov ( ako aj európskej únie) je 400 hod. Rakúske úrady kontrolujú okrem živnosti Slovákov aj túto NUTNÚ podmienku pri opatrovateľstve.

 

Termíny konania : kurzy prebiehajú počas víkendov (piatok, sobota , nedeľa) po dobu 3  mesiacov

 

Prax:b 108 hodín praktická časť a 72 hodín praxe v domove dôchodcov

 

Cieľom kurzu : čo najlepšiepripraviť absolventov na  osobnú prácu s budúcimi klientmi

 

Náplň kurzu :

úvod do opatrovateľstva, komunikácia  a etika v opatrovateľstve, anatómia a fyziológia ľudského tela,  dieťa v zdraví a chorobe, opatrovanie starých a dlhodobo chorých, prvá pomoc, životospráva detí a starých ľudí, hygiena a epidemiológia,  psychológia detí a starých ľudí, základy rehabilitácie, základné právne normy, starostlivosť o umierajúcich, opatrovateľské techniky.

 

Výhody kurzu:

1. vysoká kvalita výuky garantovaná odbornými a skúsenými lektormi, prax v DD
2. rýchlo (nastavenie výuky podľa potreby )
3. výnikajúca cena  320  EUR - možnosť aj na splátky bez navýšenia

4.certifikáty akreditované ministerstvom školstva - 400 hodín, podľa rakúskych zákonov

5. Po úspešnom absolvovaní kurzu dostane účastník OSVEDČENIE platné v krajinách EÚ

6. Možnosť externého štúdia formou individuálneho študijného plánu

 

Záver kurzu :

 

Na záver opatrovateľského kurzu je písomný test, teoretická a praktická  skúška a po úspešnom absolvovaní kurzu dostane účastník OSVEDČENIE platné v krajinách EÚ.